Γεωγραφικά όρια 7ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας

Τα γεωγραφικά όρια του 7ου  νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας απεικονίζονται  στο χάρτη με τη γαλάζια σκίαση.